Voorbeeldprojecten

De Van den Berch van Heemstede Stichting financiert jaarlijks een twintigtal éénmalige projecten. Daarnaast steunt de Stichting enkele meerjarige projecten.

Zo heeft de Stichting in het verleden o.a. steun verleend aan: