Doel

De Van den Berch van Heemstede Stichting heeft tot doel financiële hulp te verlenen aan in Neder­land gevestigde instellingen of organisaties die een algemeen maatschappelijk belang beogen.

 

Gezien de beperkte middelen draagt de Stichting in de praktijk vooral bij aan projecten op de gebieden

De voorkeur gaat uit naar nieuwe initiatieven. De Stichting wil graag met een bescheiden bijdrage een betekenisvolle rol spelen bij de ­realisatie van dit soort projecten.

 

Het komt helaas regelmatig voor dat aanvragen worden ingediend die geen enkele kans maken. Zie hieronder de categorieën waaraan de Stichting geen bijdragen geeft: